Sunday, November 9, 2008

Panduan Halal Food


Untuk mendapatkan panduan mengenai kandungan halal dan haram dalam makanan boleh kita rujuk disini :
http://www.guidedwa ys.com/halalfood guide.php#

No comments: